Slava Novorossiya

Slava Novorossiya

Saturday, May 9, 2015

NOVOROSSIYA CELEBRATES THE 70TH VICTORY DAY (MAY 9, 2015)
INTERNET SOURCE: http://9may.rt.com/

No comments:

Post a Comment